Hopp til hovedinnhold

100 verk videre til 2. juryering i Tromsø!

Nå er 1. juryering av Årsutstillingen 2020 gjennomført. Det ble søkt med 947 verk fra 362 søkere, og av disse har 100 verk fra 67 søkere gått videre til 2. juryering i Tromsø til høsten.

Samtidig som søknadsmaterialet byr på bredde og går i mange singulære retninger ser vi også noen klare tendenser, kommenterer årets jury, som består av Toril Bonsaksen (juryleder og metallkunstner), Lillian Tørlen (keramikk), Aslaug M. Juliussen (tekstil) og Lise Dahl (museets representant).
– Kunsten er vital, selv når strukturene rystes. Nå ser vi at samfunnet er i ferd med å åpne seg mer opp, og vi ser fram mot å feire samtidskunsthåndverket i nord, forteller en fornøyd jury.

Mange søkere
Nå som kulturnyhetene lenge har handlet om stengte utstillingsrom, usikre utsettelser og tapte inntekter er det gledelig å se at så mange har valgt å søke Årsutstillingen. Allerede nå har tre verk sikker plass i utstillingen. Det er Helen Hauslands "Anima Mundi", Hilde E. Dramstads "Strata crust 1" og Kari Mølstads "Krystall (blå)".

Opptatt av ressurser og økologi
– Ikke overraskende merker vi at mange er opptatt av ressurser og økologi. Plantefaring har virkelig fått sin renessanse de siste par årene, og naturmaterialer av mange slag hentes inn i sterke sammenhenger, gjerne kombinert med et organisk formspråk og en visshet om at verket er levende og forgjengelig. Sanket, samlet og bearbeidet materiale kommenterer måten vi forvalter jorda vår på, og slik speiler kunsthåndverket samfunnsdebatten om bruk og misbruk og hva vi anser som goder og verdier. Som materialbasert har kunsthåndverket kanskje en eiendommelig evne til å presentere naturen og måter å forvalte den på i en direkte og fokusert form, som noe tilstedeværende og ikke bare som en referanse. Verkene utspiller det som står på spill, som resultat av en prosess der handling erstatter ord og verket blir en taus, men virksom, aktivist, forteller juryen.

Kontraster og taktilitet
– Mange prosjekter har i seg polariteter, balanserer mellom mørke og lys, mellom krefter og motsetninger som ikke kan eksistere uten å være i samspill. Mange finner dette i det veldig nære, ved å forholde seg til et sted, til det sanselige eller ved å forstørre og synliggjøre biologiske prosesser på mikronivå. Det hverdagslige og uanselige bærer i seg de store diskusjonene. Mange verk minner rett og slett om hud. Kanskje er dette en tendens i verkene, eller kanskje det er en tendens hos juryen som er mer oppmerksom på nærhet akkurat nå som vi har fått begrenset muligheten til å berøre hverandre. Det taktile er delvis tatt fra oss og nå merker vi hva vi har mistet. Her vi sitter foran skjermene våre er det lett å tolke verk inn i en koronakontekst. Eller er det kanskje koronakrisen som setter på spissen en opplevelse som vi egentlig har hatt lenge? I søknadsmaterialet finner vi titler som handler om alvor, om å vente, men også om en ny tid i emning, avslører juryen.

Fokus på digital formidling
Årsutstillingsproduksjonen fortsetter som normalt, men med et ekstra fokus på digital formidling som vil komme fagfelt og publikum til gode samme hva tida bringer. Allerede i mai kan vi regne med at Nordnorsk Kunstmuseums nye samlingsutstillingOppleve: Kunsthåndverk kan åpne (etter å ha bli lukket på selve åpningsfesten 12. mars). Hele museet er nå viet kunsthåndverket alene, så her tas opptrappingen til ÅU20 på største alvor!


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Årsutstillingen

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt