Hopp til hovedinnhold

For søkere og deltakere

Her finner du praktisk informasjon om deltakelse i Årsutstillingen.

Om deltakelse i Årsutstillingen

Her finner du praktisk informasjon om deltakelse i Årsutstillingen. Merk at det som beskrives her kan variere litt fra år til år. Hensikten er å forberede søkere/deltakere på hvordan prosessen ser ut. Som søker og ev. deltaker skal du derfor alltid forholde deg primært til informasjonen du får oppgitt i utlysningen og i ditt svarbrev.

Retningslinjer for innsending, juryering og deltakelse

Kriteriene for innsendelse (søkernes kriterier) og utvelgelse (juryens kriterier) er fastsatt og vedtatt av NKs styre og er som følger:

Om juryeringsprosessen

Årsutstillingen juryeres av NKs nasjonale jury, som suppleres med en fagrepresentant fra visningsstedet. Juryeringen foregår i to runder, begge digitale. I første runde er søkerne anonyme. Til andre runde skal de som har kommet videre levere ekstra dokumentasjon av verk, og søkerne er ikke lenger anonyme. Juryen har taushetsplikt om det innsendte materialet og vurderingen av søknadene. Søknadsfrist til Årsutstillingen er normalt medio april.

1. juryering baseres på digitale søknader med bilder av og informasjon om verk. Søknadene anonymiseres, så juryen får ikke oppgitt hvem søkeren er. Utlysningen lanseres som regel medio februar, med søknadsfrist medio april. Juryeringen finner som regel sted i slutten av april, og svarbrev sendes ut på e-post like etterpå. Har du ikke fått svarbrev innen primo mai? Sjekk først spamfilteret i e-postprogrammet ditt, og kontakt oss hvis det ikke ligger noe der heller.

Søkere som kommer videre til 2. juryering får svarbrev med informasjon om hvilke verk som er kommet videre, generelle vilkår for innsending av verk og eventuelle spørsmål fra juryen. Sammen med svarbrevet får søkere som er videre beskjed om å fylle ut et nytt digitalt skjema til 2. juryering. I dette skjemaet skal man oppgi flere opplysninger om verket (inkl. salgspris) samt levere informasjon til utstillingsformidlingen.

2. juryering vil finne sted innen utgangen av mai. Søkere får svar på e-post like etter at 2. juryering er fullført.

Øvrig info