Hopp til hovedinnhold
Installasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i Nasjonalmuseet

Om Årsutstillingen

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av samtidskunsthåndverk fra Norge. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.

Historikk

Den første utgaven av Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Slik fikk utstillingen en helt sentral plass i det kommende kunstnerstyrte formidlingsarbeidet. Det var her man skulle vise det nye kunsthåndverket fra år til år, med fokus på bredde, kvalitet og eksperimentering innen faget.

Det første tiåret ble utstillingen vist ved ulike regionale museer og gallerier. Det neste tiåret ble den sentralisert til Kunstindustrimuseet i Oslo, før den ambulerte en periode mellom kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim. Fra 2003–2008 ble det vist fagspesifikke årsutstillinger, såkalte triennaler, som vekslet mellom tema «Tekstil – fiber», «Keramikk og glass» og «Smykker, metall og tre». Fra 2009 ble igjen alle faggrupper inkludert, og utstillingen hadde fast visning på Nasjonalmuseet 2009–2013. Nå vises utstillingen ved store museer over hele landet, med mål om å tilby publikum et kontinuerlig bilde av utviklingen i feltet samtidig som at produksjonen møter ulike profesjonelle fagmiljøer i Norge. Utstillingen vises fremdeles jevnlig i samarbeid med KODE, Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, men også med aktører som Nordnorsk Kunstmuseum (2020), Sørlandets Kunstmuseum (2021) og Drammens Museum (2022).

Åpen innsending

Utstillingen har åpen innsending og vurderes av NKs nasjonale jury, som består av tre kunsthåndverkere med ulik faglig bakgrunn oppnevnt av NKs landsmøte, i tillegg til en fagrepresentant fra museet. Søknadene vurderes i to omganger, på bakgrunn av digitalt materiale.

Formidling

Gjennom formidlingsprogrammet søker vi å engasjere publikum, opplyse om samtidens kunsthåndverk og utvikle den faglige diskursen. Både et generelt publikum og fagmiljøet er målgrupper for de ulike tilbudene i programmet. Det internasjonale aspektet ivaretas av fagseminarer, ofte produsert i samarbeid med Norwegian Crafts. Det arrangeres omvisninger, verksteder, samtaler, debatter og presentasjoner, gjerne med deltakende kunstnere som bidragsytere.

Tidligere Årsutstilling-kataloger.Tidligere Årsutstilling-kataloger.

Tidligere utstillinger

Årsutstillingen har blitt arrangert hvert år siden 1975, med få unntak. Her kan du se en oversikt over utstillingene fra start og frem til i dag.

 Prisvinnere i Årsutstillingen 2023 Prisvinnere i Årsutstillingen 2023

Priser

Tre ulike priser deles ut på Årsutstillingens åpningsdag.