Hopp til hovedinnhold

Dette er prisvinnerne i Årsutstillingen 2023

Prisutdelingen for Årsutstillingen 2023 er gjennomført! Vi kan endelig avsløre at Kunsthåndverkprisen fra BKH gikk til Siren Dahle, Felieke van der Leest er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris og Corrina Thornton mottok NKs debutantpris. Gratulerer så mye!

Kunsthåndverkprisen til Siren Dahle

Kunsthåndverksprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) overrekkes kunstneren bak det verket juryen anser som det mest markante i Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling. Vinneren premieres med 200 000 kroner og mottar tilbud fra RAM galleri i Oslo om utstillingsplass. Juryen er stolt over å utnevne Siren Dahle som vinner av årets Kunsthåndverkpris, for verket Concrete Life (Gladengveien 14) (2022).

Juryen skriver: Kontrasten mellom den myke billedveven og den harde vevrammen i betong vekker en følelse av uro som samsvarer med forandringer i byrommet. Uroen forsterkes av bygningens uklare tilstand; den kan være i ferd med å bli bygget opp eller revet ned. Motivet ga juryen umiddelbare assosiasjoner til en tendens i dagens Oslo, der man river eksisterende bygninger og bygger opp nye uten å tenke på arkitekturens betydning i å fortelle byens historie. Blant annet kommer nedbyggingen av Y-blokka til tankene. Mens deler av byens arv forsvinner hurtig, tar det mye tid å håndveve i jacquard.

Finn Erik Alsos’ minnepris til Felieke van der Leest

Minneprisen skal gå til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Juryen gleder seg over å kunne tildele prisen til Felieke van der Leest for verket Symphony Orchestra Necklace with Audience (2021).

Juryen skriver: Kunstnerskapet tar her en overraskende vending. Fra å til de grader bryte med visuelle tradisjoner bruker kunstneren sin unike fortellerstemme i en lek med klassiske og historiske referanser. Verket er et smykke utformet som et fullt orkester med publikum, der smykkets bærer blir dirigent. Formen henviser til egyptiske klaver, mens utformingen av publikum gir assosiasjoner til tradisjonsrike teknikker som filigran. Instrumentene er laget av de samme metallene og tresortene som brukes til disse instrumentene i virkeligheten. Videre er treverket formet og fattet slik man ville gjort med edle smykkesteiner. Verket bugner av referanser til det historiske smykkefaget. Materialbruken er avansert, og håndverket er sofistikert og teknisk komplekst. Men det er humoren som bærer det hele, i et underfunding oppsett og med en rikdom av lekne referanser.

Debutantprisen til Corrina Thornton

Debutantprisen går til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i Årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Norske Kunsthåndverkeres debutantpris er vi i år glade for å gi til Corrina Thornton, og hennes sterke verk Slice (2022).

Juryen skriver: Vinnerverket er satt sammen av enkle elementer. Vi presenteres for en video der det skjæres et snitt i et stykke porselensleire. Underveis hører vi et lydspor av pust. Vi har tilsynelatende perspektivet til en kirurg, som kalkulerer og kjenner etter hvor snittet skal gå. Det er brutalt og direkte, vi kommer ikke unna. Videoen er kort, den dveler ikke ved noe. Den går rett i dybden av det som står på spill. Verket er gripende samtidsrelevant, knyttet til en tematikk som lenge har vært aktuell og stadig har blitt fortiet: institusjonelle utfordringer knyttet til fødsel, barsel, morskap og omsorg.

Takk til juryen!

NK ønsker å rette stor takk til prisjuryene. Juryen for Kunsthåndverkprisen fra BKH har i år bestått av Kjersti Johannessen (representant fra Årsutstillingsjuryen), Nanna Melland (kunstnerrepresentant) og Sofia M. Ciel (representant fra Norsk kritikerlag). Finn Erik Alsos’ minnepris og NKs debutantpris kåres av Årsutstillingsjuryen, som i år har bestått av Kjersti Johannessen (juryleder), Moa Håkansson, Ingjerd Hanevold og Inger Helene Stemshaug (museets representant).

Om vinnerne

Siren Dahle er utdannet med en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har også samarbeidet med kunstnergruppen Svartjord siden 2014. Hun utforsker veving, skulptur, installasjon og fotografi i sin praksis, og søker et samspill mellom konseptuell refleksjon og fysisk materialitet. Hun forvandler utstillingssteder til stedsrelaterte installasjoner, der kunsten blir en integrert del av omgivelsene. Verkene går ut over det visuelle og inviterer betrakteren til å utforske steder og urban utvikling. Sentralt står tema som forfall, ruiner, det vakre, det forgjengelige, det intime og det sårbare. Hun utforsker også abstrakte former, der materialenes egenskaper og strukturer er like viktige som konseptet bak verket.

Felieke van der Leest er opprinnelig fra Nederland og har etablert seg som smykkekunstner i Hardanger. Hun kombinerer oftest tekstil og tekstilteknikker med edelmetall, lekeplastdyr og ulike andre materialer. Ser man bort fra det tydelig humoristiske tilsnittet i arbeidene hennes, finner man tidvis en uventet alvorlig side knyttet til aktuelle tema i samtiden. Vinnerverket er del av serien «Symphony in Rhapsody», med smykker inspirert av musikk i alle sine former, og fungerer som kunstnerskapets «mesterverk». Det er et verk som bare måtte skapes, og med all den alenetiden som fulgte med koronapandemien, ble det omsider mulig å realisere et så tidkrevende arbeid.

Corrina Thornton har en MFA fra Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB, nå kjent som KMD, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen) fra 2011, og jobber i dag ved samme sted i en halv stilling som universitetslektor i keramikk og leire. Muligheten til å jobbe tverrfaglig og møte nye ideer og perspektiver er det som gir henne begeistring for verden. Etter utdanning har arbeidet basert seg stadig mer på katarsiske prosesser og selvbiografiske fortellinger. Takket være leiras formbare natur har den en fantastisk evne til å romme følelser, og til å la motsetninger komme til uttrykk i spenningen mellom stabilitet og ustabilitet. Slik kan leira kroppsliggjøre følelsesmessige sammenhenger, brudd og forstyrrelser. I det siste har Thorntons personlige erfaring som mor blitt utgangspunkt for narrativet i verkene hennes. Slik åpner de vei for at også andre kan stille spørsmål ved og dele erfaringer fra morsrollen som utfordrende, avbrutt eller påvirket av helsen.

Se listen over tidligere prisvinnere her.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Årsutstillingen

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt