Hopp til hovedinnhold

Prisvinnerne Årsutstillingen 2019

Kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger fra Bergen ble under åpningen av Årsutstillingen 2019 tildelt Kunsthåndverksprisen 2019 for verket "Holde pust" (2019). Vidar Koksvik fra Kirkenær mottok Finn Erik Alsos' minnepris, mens NKs debutantpris gikk til Veslemøy Lilleengen fra Trondheim.

Begeistret kunne kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger motta Kunsthåndverksprisen 2019 under åpningen av Årsutstillingen 2019 på KODE i Bergen. Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) er på kr 150 000, og overekkes kunstneren bak det mest markante verket i utstillingen. Vinnerene får i tillegg tilbud om utstillingsplass ved RAM galleri i Oslo høsten/vinteren 2020.

Kunstnerduoen fra Nesttun i Bergen består av glasskunstner Maria Almås Frantzsen og Ruth Hol Mjanger, som har bakgrunn som førstelektor i drama. Det var med verket "Holde pust" de vant årets Kunsthåndverkspris. Det er andre gangen i Årsutstillingens historie at Kunsthåndverksprisen går til en glasskunstner – første gang var i 2009, og første gangen til en kunstnerduo.

At prisen i år går til en duo peker samtidig på en dreining mot mer kollektive kunstneriske prosesser. I dette arbeidet inngår dessuten også et samskapende publikum, som gir verket et utall ukjente kollaboratører.

Vinnerverket består av en serie avtrykk av pust i form av håndblåste glassformer. Formene er skapt ved å puste inn i et anfang av varmt glass, der materialet responderer med en egen «motpust» i form av innsunkne spor i det avkjølte glasset – og resultatet minner om deformerte transparente lunger. Kommunikasjonsrådgiver Marius Meli i BKH delte ut Kunsthåndverkprisen på vegne av BKH.

Minneprisen til Koksvik
Glasskunstner Vidar Koksvik mottok Finn Erik Alsos' minnepris 2019 for verket "Cloud I". Dette er det verket i Årsutstillingen juryen mener markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltets utvikling. Minneprisen er i år på 100 000 kr.

"Cloud I" markerer en subtil, men virkningsfull brytning i vedkommendes kunstnerskap. Formspråket har blitt jobbet fram over tid, og vi har sett det i nylige utstillinger som markerte en interessant utvikling i kunstnerens prosjekter. Der hadde verkene ofte sterke og varierte farger, eller en symbolsk fargebruk som blant annet henviste til kjøtt. Nå er prosjektet tatt et steg videre i en retning som fjerner seg helt fra kontrasterende fargebruk.

Koksvik er en av landets mest anerkjente glasskunstnere og har hatt flere separatutstillinger og deltatt i atskillige både juryerte og kuraterte gruppeutstillinger i Norge. 2019 er kanskje glasskunstens år, med rekordmange glasskunstnere antatt til utstillingen og med to av de tre prisvinnende som er glasskunstnere!

Debutantprisen til Lilleengen
NKs debutantpris gikk til Veslemøy Lilleengen for verket "Heimstavn". Prisen på 25 000 går til kunstneren/kunstnerne bak det debutantverket i Årsutstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans.

Årets debutantprisvinner har laget et verk som på en nær og vakker måte minner oss om noen viktige paradokser i samtida. Gjennom en tidkrevende og meditativ bearbeiding av et av de mest basale og oversette materialene vi har rundt oss, jord, minner kunstneren oss på å verdsette livsviktige ting som vi ofte tar for gitt. Med ekstrem omsorg og tålmodighet har jorda blitt formet til 52 skinnende kuler og hentet inn i utstillingssettingen som foredlede og opphøyede gjenstander. Grepet antyder at jorda kan verdsettes høyere enn gull.

Takk til juryen!
NK ønsker å rette stor takk til juryen bak Årsutstillingen og juryen bak Kunsthåndverksprisen. Juryen for Årsutstillingen, minneprisen og debutantprisen har i år bestått av: Kiyoshi Yamamoto (juryleder og tekstilkunstner), Anne Britt Ylvisåker (førstekonservator KODE), Aron Irving Li (metallkunstner) og Kristine Bjaadal (designer og kunsthåndverker). Juryen for Kunsthåndverksprisen har i år bestått av: Kiyoshi Yamamoto (tekstilkunstner og representant fra juryen til Årsutstillingen 2019), Kari Aasen (keramiker) og Charlotte Bik Bandlien (representant fra Norsk Kritikerlag).

Les juryens begrunnelse.

Om vinnerne
Frantzsen&Mjanger består av Maria Almås Frantzsen (f. 1977), master i visuell kunst med fordypning i glass fra Edinburgh College of Art og Ruth Hol Mjanger (f. 1977), førstelektor i drama fra NLA Høgskolen. Sammen arbeider de med en verksserie som har pust som omdreiningspunkt. I 2017 bygde de opp et mobilt glassverksted i samarbeid med S12 Galleri og verksted i Bergen og debuterte med uteromsprosjektet «Avtrykk av pust» under Årustillingen 2017 i Trondheim.

Vidar Koksvik (1969) er utdannet glasskunstner fra Glasskolan i Orrefors og The Surrey Institute of Art and Design. Han har også MA i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen. Helt siden han etablerte seg som kunstner i 1998 har han vært opptatt av å utforske glassets mangfoldige muligheter, utvide sitt kunstneriske og tekniske repertoar og å utøve sitt kunsthåndverk på ulike arenaer. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt i atskillige både juryerte og kuraterte gruppeutstillinger i Norge. De siste årene har han også mottatt oppmerksomhet fra andre land med utstillinger og salg av arbeider til gallerier og kunder i Sverige, Danmark, Storbritannia og USA. Han virker også som kurator, og er opptatt av viderføring, fornying og formidling av glassblåserfaget, som det hittil har vært magre utdanningstilbud for i Norge.

Veslemøy Lilleengen (1975) har Master i kunst fra Kunstakademiet i Trondheim (2018). Selv forteller hun: Jeg arbeider med et tema eller materiale over lang tid, gjerne år, til det løsner grepet og vi er ferdige med hverandre. Det er som å få en sang på hjernen. Den insisterer på å bli hørt, og på å bearbeides. Jeg samler informasjon og materiale i en åpen prosess som involverer alle rundt meg, både kjente og ukjente.

Tidligere prisvinnere:
Kunsthåndverksprisen fra BKH:
2018: Tulla Elieson, keramikk
2017: Irene Nordli, keramikk
2016: Sofie Nørsteng, keramikk
2015: Stian Korntved Ruud, tre
2014: Margrethe Loe Elde, tekstil
2013: Pia Antonsen Rognes, tekstil
2012:Torbjørn Kvasbø, keramikk
2011: Kari Dyrdal, tekstil
2010: Sidsel Hanum, keramikk
2009: Tanja Sæter, glass
2008: Nanna Melland, metall
2007: Helene Kortner, keramikk
2006: Franz Schmidt, tekstil
2005: Ingen utstilling/prisutdeling
2004: Fanny Sophie Gjestland, metall
2003: Jørgen Moe, keramikk
2002: Alexander Grüner, tekstil
2001: Ingen utstilling/prisutdeling
2000: May Bente Aronsen, tekstil
1999: Elisabeth von Krogh, keramikk
1998: Trine Mauritz Eriksen, tekstil
1997: Eirik Gjedrem, keramikk
1996: Beth Wyller, keramikk
1995: Sigurd Bronger, metall
1994: Gro Jessen, tekstil
1993: Tove Lise Røkke Olsen, keramikk
1992: Åse Ljones, tekstil
1991: Ingen utstilling/prisutdeling
1990: Hanne Heuch, keramikk
1989: Liv Blåvarp, tre
1988: Leif Stangebye-Nielsen, metall
1987: Anna Sophie Rodin, tekstil
1986: Lillian Dahle, tre

Finn Erik Alsos' minnepris:
2018: Sidsel Hanum

NKs debutantpris:
2018: Helle Høeg Voldstad, keramikk
2017: Ahmed Umar, tekstil/lær


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Årsutstillingen

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt