Hopp til hovedinnhold

Juryering til Årsutstillingen 2024 gjennomført

To runder, seks dager, 1494 vurderte verk og en lang rekke diskusjoner og prioriteringer – nå har Årsutstillingsjuryen endelig kommet frem til hvilke kunstnere som får bli med når Årsutstillingen 2024 åpner i september.

Juryeringen er som regel en intens affære, og i år var ikke noe unntak. De fire jurymedlemmene – Sigurd Bronger (juryleder), Marit Landsend, Elin Igland og Steffen W. Holden (museets representant) – har til slutt satt sammen en utstilling med 62 verk fra 50 kunstnerne.

– Innledningsvis hadde vi et ønske om at utstillingen skulle framstå litt leken og småfrekk. Dette er til stede i utvalget med verk som er fornøyelig fabulerende, lekne og skamløse, forteller de i sin uttalelse, men legger til at den lekende tonen ledsages av alvorligere undertoner, preget av urolige tider.

– Vi hadde et ønske om å holde øynene åpne for nye kunstnerskap, og blant de deltakende kunstnere viser hele 18 av dem seg å være debutanter i Årsutstillingen.

Samtidig har det vært avgjørende å ikke la «det nye» gå på kompromiss med materialfølelse og håndverkskvalitet. De trekker også fram balansen mellom nyskaping og tradisjon:

– Flere av kunstnere sender en takk til sine formødre eller nikker til kunnskap og inspirasjon fra etablerte tradisjoner. Uten at dette på noen måte legger en demper på utforskning og eksperimentering.

Inspirert av lokalene

Et annet aspekt som har inspirert juryen, er fleksibiliteten og variasjonen i utstillingsrommene i K-U-K.

– Vi ble opptatt av dynamikken i de veldig forskjellige arealene, hvordan det naturlige lyset spiller inn og kapasiteten for å benytte seg av volum og takhøyde. Dette ble et bakteppe for å invitere søkere til å tenke utvidet i forhold til hva det er mulig å vise i Årsutstillingen.

Likevel bedyrer de at dette fokuset ikke vil utelukke de mer kjente og tradisjonelle formatene.

– Luftigheten i arealene har betydning for verk av alle formater, og det er mulig å skape gode miljø og bevegelser mellom en bredde av ulike verkstyper.

Om Årsutstillingen

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av samtidskunsthåndverk fra Norge. Årets utgave er en samproduksjon med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) i Trondheim, og åpner i september.

Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst. Den første utgaven av Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Slik fikk utstillingen en helt sentral plass i det kommende kunstnerstyrte formidlingsarbeidet. Det var her man skulle vise det nye kunsthåndverket fra år til år, med fokus på bredde, kvalitet og eksperimentering innen faget.

Prisutdelinger under åpningen

Det vil i år – som tidligere – deles ut tre priser under utstillingens åpningsarrangement. Disse prisene er:

  • Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (200 000 kr): Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det mest markante verket på Årsutstillingen. Prisvinneren avgjøres av en egen jury. Vinneren får tilbud om utstillingsplass ved RAM galleri i Oslo året etter. 
  • Finn Erik Alsos’ minnepris (150 000 kr): Prisen går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Prisen ble første gang utdelt i 2018 og er et resultat av keramikeren Finn Erik Alsos’ testamentariske gave til NK etter hans bortgang i 2015. Vinneren velges ut av Nasjonal jury.
  • Norske Kunsthåndverkeres debutantpris (50 000 kr): Prisen går til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Vinneren velges ut av Nasjonal jury.

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Årsutstillingen

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt